Reorganizace mezinárodní komunity

V září proběhla v Merigaru West dvě setkání všech garů zabývající se tématem reorganizace mezinárodní komunity. Cílem reorganizace je podpořit věci a projekty, které fungují a naopak ty, které příliš nefungují, zlepšit.

Naše organizace bude mít stejné stanovy a právní statut, nejen na mezinárodní úrovni, ale také ve všech lokálních sanghách. Jako celek by měla navenek vystupovat i v komunikaci na veřejnosti (webové stránky, loga, propagační materiály, trička, letáčky atp.) Toto vše v souladu s Rinpočheho vizí.

Chtěli bychom vytvořit flexibilní organizaci, která je založena na převzetí odpovědnosti jednotlivců a skupin, která je teď relativně malá a nepropojená. Rádi bychom pracovali efektivněji a opravdu spolupracovali spolu navzájem. Zejména je kladen důraz na transparentnost a sdílení informací, což nyní příliš nefunguje. Každá sangha pracuje svým vlastním stylem. Proto bude vytvořen:

• nový statut a stanovy naší organizace

• mezinárodní databáze

• logo a brandbook

Budeme také vytvářet nový web pro spolupráci nazvaný Dzogchen Community Collaboration Website, virtuální prostor, kde budeme sdílet informace a zkušenosti. Budeme také pracovat na sladění členských příspěvků, respektive slev na retreaty, které nejsou ve všech garech stejné. V současné době má celá dzogčhenová komunita 7200 členů, 10 garů a více než 60 lingů po celém světě. Rinpočhe a Khyentse Yeshe velmi důrazně doporučují najít formu jednotné celokomunitní legální struktury, která by mohla fungovat v naší komunitě a následovat tak Rinpočheho vizi.

Tuto vizi Rinpočhe již mnohokrát vysvětloval, je popsána v knize Komunita dzogčhenu. Knížku v češtině můžete zdarma obdržet v Praze, na požádání vám ji zašleme. Je v ní zdůrazněno, že naše komunita se liší od jiných běžných organizací zásadním bodem a to je následování principů dzogčhenu. Naše organizace i management by měli reflektovat tuto skutečnost. Nový statut navržený Rinpočhem se stal základem nové Mezinárodní komunity dzogčhenu, která byla formálně založena v říjnu 2012.

Staneme se členy této nové organizace pravděpodobně příští rok a jednotný statut by měl zaručit, že jste-li členem např. v České republice, automaticky jste členem této organizace po celém světě.

admin Datum publikování: 6.12.2012 15:42