Máme novou instruktorku Tance pro Českou republiku

S radostí bychom vám chtěli oznámit, že máme novou instruktorku Tance vadžry žijící v České republice. Stala se jí Eleonora Folegnani, která úspěšně složila zkoušky před Rinpočhem na Tenerife.

Ele má za sebou povinné tréninky pro instruktory, supervizi, zkoušky a také byla přítomna retreatům s Rinpočhem na Tenerife, jež byly určeny právě instruktorům a učitelům Tance, jantrajógy a SMS. Letos.Rinpočhe v jednom z webcastů z Tenerife vysvětloval, že účast na tomto retreatu je klíčová proto, aby instruktoři a učitelé mohli učit. Účast tu byla umožněna i těm, kdo teprve plánují stát se instruktory jantrajógy, Tance vadžry či SMS. Za Českou republiku se tohoto retreatu účastnili Fijalka, Medvěd a Ele.

Eleonora je Italka žijící v Praze, česky rozumí, ale nedomluví se plynule. Všechny její retreaty v Čechách budou tlumočeny do češtiny. Ele se bude pravidelně starat o Tanec v Praze, bude zodpovědná za veškeré aktivity, které budeme dělat pro veřejnost už v příštím roce.

admin Datum publikování: 8.12.2012 20:30