Klíče od Kunkyablingu

Rádi bychom informovali, že klíče od pražského lingu může mít každý platící člen Komunity dzogčhenu, který na Kunkyabling přispívá minimálně částkou 350 Kč měsíčně. Platby převodem na kunkyablingový účet 2200283147/2010, var. symbol 200, v hotovosti do kasičky v dharmashopu (vložte v zalepené obálce s poznámkou za koho a který měsíc platíte) nebo do rukou Nikol.
-Gonpa tým-

Jelena Hoblová Datum publikování: 15.6.2013 11:51