Karmajóga v Merigaru East

Karmajóga v Rumunsku

Každoročně je v rumunském Merigaru potřeba spousta věcí pro zajištění chodu retreatu a jsou vypisovány pozice pro tzv. team leadery(dále jen TL), lidi odpovědné za chod dané části retreatu. Každý team leader k sobě potřebu
je partu karmajogínů, kteří pak mají konkrétní úkoly. Letošní projektovou manažerkou letního retreatu je Irina (irina4everda@gmail.com),na kterou se můžete obracet se svými nabídkami karmajógy a jinými dotazy kolem organizace.
Aktuální situace:
Registrace – TL Polka Darina Dintcheva-Bis(darina@uni.lodz.pl), tým bude mít celkem 5 – 7 lidí, ještě jsou volná 2 místa. Pro přesnou představu o karmajóze můžete kontaktovat našeho Martina Kouřima, který ji v ME dělal poslední 3 roky.
Kuchyně – tým bude mít 5 lidí. Letos nebude vařit Zuzka ze Slovenska, která to v ME dělala poslední 2 nebo 3 roky. Hledáme pomocníky, kteří jsou ochotni míchat, nakupovat, vařit, nosit, ochutnávata podílet se na tvorbě obědů pro ostatní. Většinou se vaří denně polévka, hlavní jídlo a dělá se salát. Vaří se v provizorní kuchyni v garáži. Tento tým má většinou ubytování ve vesnici zdarma.
Gonpa – tým bude mít asi 10 lidí. Práce kolem gonpy je hodně, každý den se musí gonpa zamést, uklidit, připravit sezení pro Rinpočheho, připravit oltář atp.
Bar – 6-členný tým. Prodávání kávy, čaje, sušenek, většinou se tým střídá po 2-hodinových službách. Bar není otevřen celý den, pouze před učením a po učení, někdy je otevřen i večer, dle zájmu.
Uklízení/zahrada – 7-členný tým, obecný úklid všeho možného, zalévání trávy atp.
Audio – zodpovědnost za ozvučení a nahrávání, spolupráce s pověřenou osobou pro webcast. Na tuto pozici se prosím hlaste pouze tehdy, jste-li v tomto zběhlí a máte zkušenost.
Kemp – 3-členný tým, dohled nad pořádkem v kempu, úklid toalet a sprch, úklid v kempové kuchyňce, nošení vody pro kuchyňku.
Ganapúdža – TL Cvetan z Bulharska (tenco tančí na demo verzích tibetských tanců). Tým bude mít 10 členů, budou odpovědni za přípravu ganapúdži, úklid poganapúdže, nákup obětin.
Dharmashop – TL naše Magda, dharmashop má otevřeno také jen před a po učení, Magda bude určitě potřebovat někoho k ruce. Domluvte se s ní, jak si to představuje. Dělala to vloni, má zkušenost.
Loterie – tým bude zajišťovat prodej lístků do loterie a zapisovat ceny, také připravuje seznam cen a zajišťuje hezké hostesky z řad našich jogínek, které ceny roznášejí výhercům.
Párty – tým by měl pořádat párty, aby byla sranda a užili jsme si to.
První pomoc – hledáme lékaře nebo lékařku, který/á se ochotně ujme raněných a lékárničky. Většinou lékař řeší bolesti hlavy ze sluníčka, pořezané prsty z kuchyně atp., nicméně vloni jsme měli zásah po pokousání psem. Tato karmajóga vyžaduje profesionála.
Dětský koutek – hlídání dětí v průběhu učení. Práce v tomto týmu nebyla ještě upřesněna, hledáme TL, který by ji speci fikoval a ujal se jí.
Security – hlídání Rinpočheho domku, když tam Rinpočhe není. Ideální karmajóga pro muže. TL je Rumun Mihai, červený gakyil(mihaic1969@yahoo.com). Tým se sklá dá z 8 lidí, kteří se celý týden budou střídat
ve 2-hodinových intervalech při hlídání domku. 1 × za retreat hlídá security přes den v době, kdy je v gonpě učení. V tom případě jste uvnitř Rinpočheho domku a posloucháte učení přes webcast. Je dobré mít řidičák, neboť v noci hlídáte v autě, ale není to úplně podmínkou. Pokud by se posklá dalo např. 8 mužů z české sanghy, je spolupráce naprosto pohodová, neboť se mezi sebou můžete hravě domlouvat.
Rinpočheho tým – TL Nikol, tým bude mít 4 – 5 lidí. Úklid domku, vaření pro Rinpočheho a Rosu (a pro případné hosty), zalévání a úklid zahrady, Rinpočheho řidič a nákupčí potravin. Nyní se do týmu hlásí 7 lidí, tento tým je již obsazen.

Jelena Hoblová Datum publikování: 7.6.2013 13:50