Informace o členství a příspěvcích v roce 2015

Vážení členové Mezinárodní komunity dzogčhenu,

přinášíme vám informace o všech typech členských příspěvků na rok 2015 tak, jak byly navrženy Mezinárodním gakyilem a definitivně stanoveny gakyilem Merigaru East.

Nejprve nám však dovolte krátký příspěvek o významu členství v Komunitě:

Členem Komunity se obvykle staneme, když se rozhodneme následovat učení Čhögyal Namkhai Norbua serióznějším způsobem. V tomto smyslu je členské darem a vyjádřením respektu Rinpočhemu, způsobem, jak mu poděkovat za vzácné nauky, které nám předává.
Členské je podporou životaschopné Komunity, kterou Rinpočhe vytvořil, zároveň zaručuje kontinuitu nauky a pomáhá ostatním dostat se s naukou do kontaktu.

A teď již ke konkrétním typům členských příspěvků na rok 2015.

Byla zrušena kategorie tzv. redukovaného členství, nadále tedy zůstávají tyto 3 typy členství:

  • Obyčejné – 2.000,- Kč pro rok 2015
  • Globální podporující – 14.000,- Kč
  • Globální záslužné – 42.000,- Kč

 

V případě obyčejného členství je jeho výše stanovena zatím pouze pro rok 2015 z toho důvodu, že ME zatím neví, jaké budou dopady nového systému členských příspěvků na finanční situaci Garu. Nově od letošního roku totiž musí každý gar odvádět 15% ze svých členských příspěvků do Mezinárodního garu Dzamling Gar.

Plánem Merigaru East tedy je, pokud to bude potřeba, zvednout toto obyčejné členství v následujících letech až na 100 Euro (dnes cca 2.800,- Kč). Prosíme proto ty, kteří jsou schopni a ochotni přispívat již v tomto roce částkou 2.800,- Kč, aby takto podpořili svůj Gar již nyní.

Zároveň prosíme všechny členy, aby se pokusili uhradit své členské příspěvky nejpozději do konce měsíce dubna 2015, kdy budeme muset část z nich (pro letošní rok opět 55%) odvést do Merigaru East proto, aby byly zajištěny finanční prostředky na přípravu retreatu s Rinpočhem v srpnu 2015.

Své příspěvky zasílejte na komunitní účet 2400378087/2010 s variabilním symbolem 100.

Pokud se nacházíte v obtížné finanční situaci, která by vám jakýmkoliv způsobem znemožňovala členství uhradit, přesto však stojíte o členství v Komunitě a chcete se podílet na jejím rozvoji a tím i udržování nauky, prosíme, kontaktujte žlutý gakyil na adrese yellow@dzogchen.cz a můžeme vše vyřešit dle vaší individuální situace (splátky apod.)

Děkujeme za spolupráci a vaše pochopení aktuální situace

Jménem gakyilu Merigaru East
žlutý gakyil MKD Kunkyabling

Datum publikování: 13.1.2015 14:10