Blíží se retreat s Eliem Guariscem

Od pátku 21. do úterý 25. června 2013 bude v Phendelingu retreat s Eliem
Guariscem, Jóga prány spojená s neoddělitelností jasnosti a prázdnoty (Longsal
Saltong Lung).

Tlumočit do čestiny bude Honza Trupl, vaření bude společné. Ubytovat se
můžeme kromě stanu, gonpy a penziónů v okolí již i v dormitory, i když
zatím jen na matracích.
Retreat je určen pro všechny, kdo obdrželi transmisi dzogčhenu od Čhögjala
Namkhai Norbu.
Jóga prány spojená s neoddělitelností jasnosti a prázdnoty je nauka z
Longsalu I. Je to první učení předané Čhögjalem Namkhai Norbu v cyklu
Nejvnitřnější esence dákiní zářivé jasnosti univerza. Předmětem tohoto učení
jsou praxe sloužící k objevení pravého stavu skrze zkušenost jasnosti a
prázdnoty a je úzce spojeno s praxí jantrajógy řady dzogčhenu longde. Instrukce této nauky nás učí, jak se stát citlivými k energetickým proudům a kanálům, jak
aktivovat jejich potenciál prostřednictvím uvolnění, aplikace olejů atd.
Tento základ nám umožní cvičení „vnitřního tepla“ pomocí tvarů, barvy a
pohybu proudů energie a zadržení dechu, zvaného kumbhaka.
Elio Guarisco se narodil roku 1954 v Itálii. Je členem Komunity dzogčhenu
od roku 1986. Pracoval na řadě překladů pro Shang Shung Institute v Itálii
včetně několika knih Čhögjala Namkhai Norbu věnovaných tibetské medicíně.
Od roku 2003 je jedním ze tří hlavních překladatelů projektu Ka-ter. Kromě toho pracuje jako instruktor ve výcviku překladatelů pro Tibetský program a je také autorizovaným instruktorem SMS base a SMS I. a II. úrovně.
Cena celého kurzu pro redukované členy je 1800 Kč.
Ceny pro další druhy členství a jednotlivé dny najdete zde:http://bit.ly/16wHc0v

*Registrace*: http://bit.ly/128B0rz

Dana

Jelena Hoblová Datum publikování: 15.6.2013 11:27