Celokomunitní shromáždění v Phendelingu

Datum konání:

21.10.2017 - 21.10.2017

Popis:

Drazí přátelé,

všechny vás srdečně zveme na výroční celokomunitní schůzi, která se tento rok bude konat v sobotu 21.10.2017 od 14 hodin v Phendelingu.
Je to jedinečná příležitost, kdy se můžeme všichni společně setkat v našem komunitním centru Phendeling, diskutovat spolu a podílet se na vývoji Komunity v příštím roce.

Schůzi zahájíme praxí Zelené Táry.
Stravování bude společné, nebude možnost vařit individuálně.
Ubytování v areálu Phendelingu (dormitory, stan, gonpa…) si zamluvte u geka Phendelingu Jakuba Štorka

Body programu:

prezentace barev
voba gakyilu na rok 2018 – 2020, kandidáty hledáme do modré barvy, připomínáme, že kandidovat mohou pouze řádní členové Komunity, členové gakyilu lingů se nyní volí na dva roky!
hlasování o rozpočtu komunity na rok 2018
prezentace lingtýmů
prezentace projektů Dark kabiny a Stůpy
loterie
ganapúdža
schůzi zakončíme zpěvem a tancem Písně Dzamling Garu
volná zábava

HLEDÁ SE:  odpovědný a ochotný člen Komunity na pozici modrého gakyilu.

Práce v gakyilu zahrnuje závazky pomáhat a věnovat svůj čas Komunitě v jejím pokračování, rozvoji. Je to zároveň velká přiležitost praktikovat učení našeho vzácného mistra Chőgyala Namkhai Norbu.
Podmínky pro práci v gakyilu jsou trvalé členství v Komunitě minimálně tři roky, schopnost týmové práce, schopnost používat počítač a internet, trpělivost a flexibilita, výhodou je znalost angličtiny.

Těší se vás všechny celý gakyil!

Michal Sodoma Datum publikování: 24.8.2017 15:44

Místo konání - Phendeling

Smědeč