Zavření pražské gonpy a Phendelingu

Vážená komunito,

v souvislosti s dalšími opatřeními, která platí nařízením vlády, gakyil s okamžitou platností rozhodl o uzavření meditačních center Kunkyblingu v Praze i Phendelingu na Šumavě včetně provozu Dark kabiny. 

Zároveň žádáme i všechna ostatní lokální centra, aby zůstala zavřená.  Vyzýváme vás, abyste společně praktikovali pouze prostřednictvím digitálních platforem. Veškerý program v celé komunitě je v tuto chvíli zrušený.

Retreaty s mezinárodními učiteli plánované na jaro se nebudou konat. Až to okolnosti dovolí uspořádáme je v nových termínech. Všem, kdo již zaslali úhradu na účast, budou peníze vráceny zpět na účet.

Budeme vás nadále informovat o programu společných praxí přenášených on-line z mezinárodních garů nebo vedených našimi praktikujícími.

Prosíme, abyste všechna opatření vzali na zřetel a respektovali je v zájmu toho, abychom co nejvíce omezili riziko nákazy a tím ulehčili systému zdravotní péče.

S nadějí, že osobní praxe každého z nás bude v této složité době přínosná, doporučujeme praktikovat některé z následujících: Odzer Chenma, Zelená Tára, Chod, Dorje Kotrap, Medicine Buddha, Mandaráva a pravidelně provádět ganapúdžu a očistu elementů.

S láskou a přáním pevného zdraví,

Gakyil

Datum publikování: 13.3.2020 14:26