Pozvánka na celokomunitní shromáždění

gakyil_comunity_meeting

Drazí přátelé,

všechny vás srdečně zveme na výroční celokomunitní schůzi, která se tento rok bude konat v sobotu 20.10.2018 od 14 hodin v Phendelingu. Je to jedinečná příležitost, kdy se můžeme všichni společně setkat v našem komunitním centru Phendeling, diskutovat spolu a podílet se na vývoji Komunity v příštím roce.

Schůzi zahájíme praxí Zelené Táry.
Stravování bude společné, nebude možnost vařit individuálně.
Ubytování v areálu Phendelingu (dormitory, stan, gonpa…) si zamluvte u geka Phendelingu Jakuba Štorka

Seznam položek

  • prezentace barev
  • voba gakyilu na rok 2019 – 2021, kandidáty hledáme do všech barev, připomínáme, že kandidovat mohou pouze řádní členové Komunity, členové gakyilu lingů se nyní volí na dva roky!
  • volba geka Phendelingu a Kunkyablingu
  • hlasování o rozpočtu komunity na rok 2019
  • prezentace lingtýmů
  • prezentace projektů Dark kabiny a Stůpy
  • představení a prezentace nového koordinátora CZPC
  • ganapúdža
  • schůzi zakončíme zpěvem a tancem Písně Dzamling Garu
  • volná zábava

HLEDÁ SE: odpovědný a ochotný člen Komunity na pozici geka Kunkyablingu. Pište na red@dzogchen.cz

HLEDAJÍ SE: zapálení a odpovědní členové Komunity do gakyilu. Neváhejte a hlašte se na blue@dzogchen.cz

Práce v gakyilu zahrnuje závazky pomáhat a věnovat svůj čas Komunitě v jejím pokračování, rozvoji. Je to zároveň velká přiležitost praktikovat učení našeho vzácného mistra Chőgyala Namkhai Norbu.
Podmínky pro práci v gakyilu jsou trvalé členství v Komunitě minimálně tři roky, schopnost týmové práce, schopnost používat počítač a internet, trpělivost a flexibilita, výhodou je znalost angličtiny.

Těší se vás všechny celý gakyil!

Petra Zezulkova Datum publikování: 5.10.2018 13:50