Mých prvních 100 dní na pozici ředitele Mezinárodního Shang Shung Institutu

Mých prvních 100 dní na pozici ředitele Mezinárodního Shang Shung Institutu a pozvání na naše první „Celokomunitní setkání“ Shang Shung Institutu, dne 6. července 2017 v Merigaru

SSF-logo

Byl jsem docela překvapený, když jsem obdržel dopis od Čhogjal Namkhai Norbua, ve kterém mě požádal, abych se stal novým hlavním ředitelem Mezinárodního Shang Shung Institutu po velice smutné události – zesnutí předchozího hlavního ředitele Shang Shung Institutu, Enrico Dell´Angela. Poté, co jsem po několik dnů tuto žádost zvažoval a probíral ji s mojí rodinou a vadžra bratry, jsem Rinpočhemu odpověděl s konstatováním, že se cítím velmi poctěn jeho důvěrou ve mně a že udělám to nejlepší, co budu moci, abych vizi našeho Mistra naplnil.

Na počátku jsem byl tím vším tak trochu přemožený, jelikož jsem neznal celý rozsah mých kompetencí a zodpovědnosti. Existuje několik oblastí, které Shang Shung Institut zastřešuje a které mi byly svěřeny, abych je koordinoval – v Itálii, U.S.A., Londýně, Rusku, Argentíně a také v Rakousku.

Díky tomu, že jsem ředitelem Shang Shung Institutu v Rakousku již 17 let, znal jsem již mnoho lidí, kteří spolupracují s různými instituty, ale neznal jsem různé aspekty a detaily o všech těchto mezinárodních organizacích. Ze začátku jsem si myslel: „To je bezva práce, nic o ní ale nevím, jak pak můžu vzít na sebe takovou ohromnou zodpovědnost a tak ohromný úkol?“

Ale pak se mi zdál sen, ve kterém jsem obdržel nějaké informace o tom, jak bych mohl moji novou práci vykonávat. Vyjasnila se mi moje situace tím způsobem, že můj způsob práce by měl být založený na čtyřech principech:

● na respektu a důvěře
● na transparentnosti
● na precizní a intenzivní komunikaci
● a na vytrvalé práci.

Tak jsem od té doby následoval tyto principy v mojí práci.

Nejdříve ze všeho jsem absolvoval několik mítinků přes Skype s Radou ředitelů Mezinárodního SSI (Shang Shung Institutu) a s konkrétními lidmi zodpovědnými za SSI v Itálii a v U.S.A. Poté jsem na týden odjel do Merigaru v Itálii, kde jsem měl několik setkání každý den. Setkání se týkala hlavních oblastí činností, které se konají v Itálii, včetně vydavatelství Shang Shungu, řízení archívu a knihovny, počítačové správy, atd. Tím, že jsem absolvoval mnoho intenzivních diskusí se všemi těmito lidmi, kteří již spolupracují se Shang Shung Institutem, jsem nakonec dobře porozuměl současné situaci a představě, jakým nejlepším směrem se dále ubírat.

O několik týdnů později jsem odjel do Dzamling garu, na Tenerife. Porozuměl jsem tomu, že z několika důvodů ještě není ustanoven legislativní rámec podkladů pro Shang Shung Institut na Tenerife. Z toho důvodu jsem znovu absolvoval mnoho setkání, nejdříve s Rinpočhem, ale také s mnoho dalšími různými lidmi, kteří byli začleněni do Dzamling garu a jeho širší komunity. Pracovali jsme společně na plánu legislativního základu pro vytvoření Shang Shung Institutu na Tenerife a také jsme pracovali na plánu činností v budoucnu.

Poté, co jsem se vrátil do Rakouska, absolvoval jsem několik setkání přes Skype s Mezinárodním gankhjílem o plodném přínosu spolupráce, stejně tak jsem měl mnoho setkání přes Skype se zástupci z Itálie, Velké Británie a U.S.A.

O několik týdnů později jsem se opět vrátil na Tenerife a poté, co jsem vytvořil přesný návrh pro vytvoření legislativní báze Shang Shung Institutu na Tenerife, stejně tak jako přesného plánu činností počínaje rokem 2018, konečně jsem potkal Rinpočheho, který schválil všechny naše nápady a návrhy.

Nyní je tedy věc v rukou našeho právníka, který vyřeší všechny formální detaily pro nový Shang Shung Institut na Tenerife a v blízké budoucnosti bude schopný podepsat všechny oficiální dokumenty, smlouvy, atd. tak, aby nabyly právní moci oficiálním způsobem.

Často jsem dotazován: „Jaký je vztah mezi Mezinárodní komunitou dzogčhenu a Shang Shung Institutem?“ Jak jistě dobře víte, zakladatelem IDC, SSI, stejně tak jako ASIA je Čhögjal Namkhai Norbu. To znamená, že zdrojem a kořenem je právě ON. Každá z těchto organizací pracuje v rozdílných oblastech působnosti, avšak my všichni následujeme principy Dzogčhenové komunity, kterou vyučuje Rinpočhe – všechna naše práce je tedy založená na třech principech:

● na bdělé přítomnost, což znamená, že bychom neměli vytvářet více zmatku a problémů.
● na porozumění nauce a ne na pouhých našich fantaziích.
● na věnování se Mistrovi a nauce, spíše než na našich egocentrických tužbách.

Všichni rozumíme tomu, v jaké výjimečně šťastné situaci se nacházíme, a to tím, že jsme potkali našeho Mistra, který neúnavně předával nejpřímější a nejvyšší nauky k dosažení úplné realizace po mnoho desetiletí, až doteď.

Všichni nyní sledujeme jediný cíl: používat nauku jak nejlépe umíme a spolupracovat mezi sebou tak, abychom naplnili vizi našeho Mistra.

Chci také vyjádřit moje poděkování Radě ředitelů Mezinárodního Shang Shung Institutu: Yuchen Namkhai, Julia Lawless a Kirillovi Shilovovi, za jejich moudrou podporu a vynikající spolupráci, dále Mezinárodnímu Gankhjílu: Markovi Farringtonovi, Robertovi Zamparovi a Liboru Malému, za společná setkání a jednání, která jsme spolu měli, čtyřem mezinárodním učitelům Mezinárodní komunity dzogčhenu: Adrianě, Fabiovi, Lauře a Primě, za jejich podporu a pomoc a konečně všem spolupracovníkům Shang Shung Institutu, kteří pracují v různých oblastech odpovědné práce, za jejich velice vlídné přivítání a jejich vynikající práci, kterou vykonávají pro Shang Shung Institut a Komunitu dzogčhenu.

Chtěl bych vás všechny pozvat, abyste přijeli do Merigaru na konci června 2017, zde bude retreat s Rinpočhem od 30. června do 4. července.

5. července se bude konat roční výroční schůze Komunity dzogčhenu za přítomnosti našeho Mistra a doufejme, že i za přítomnosti mnoha členů Mezinárodní komunity dzogčhenu.

6. července se bude konat první „Celokomunitní setkání Mezinárodního Shang Shung Institutu“ opět za přítomnosti našeho Mistra, kde budou odprezentovány všechny informace o současném stavu všech projektů Mezinárodního Shang Shung Institutu a informace o tom, kde mohou pracovat různé týmy na nových nápadech a projektech pro budoucnost.

Prosím, staňte se i vy součástí našich aktivit a aktivně se zapojte do spolupráce se Shang Shung Institutem.

Děkuji vám za vaši účast a spolupráci.

Přeji vám vše nejlepší.
Oliver Leick
hlavní ředitel Mezinárodního Shang Shung Institutu
v květnu 2017

Mých prvních 100 dní na pozici ředitele Mezinárodního SSI – Anglická verze z Melongu

Petra Zezulkova Datum publikování: 23.6.2017 12:27